Redaksjonen for Årbok for Hadeland

Harald Hvattum

redaktør

Achimlinna 4, 2760 Brandbu
Telefon: 911 14 374
E-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no

Ester Haga

Hermannstjern Borettslag -, Leil 411, 3520 Jevnaker
Telefon: 61 32 10 58 / 977 12 165
E-post: ester.haga@hadeland-energi.net

Liv Kari Sogn Øiom

Onsaker, 3520 Jevnaker
Telefon: 61 31 51 67 / 917 94 487
E-post:  llivkari@hotmail.com

ÅRBOKUTVALGET

Årbokutvalget er utnevnt av Gran, Jevnaker og Lunner kommuner som en administrativ styringsgruppe for årbokarbeidet.

Medlemmer pr 2019:

Leder
Mari Bratvold
3520 Jevnaker
Telefon: 915 42 696
E-post: maribr@live.no

Fra Gran kommune:
Anne Margrethe Knarud
Ola Åstein Sønsteby

Fra Lunner kommune
Kristin Myrås
Mari Svenbalrud

Fra Jevnaker kommune
Mari Bratvold
Åsa Bjertnæs

SEKRETARIATET

Ester Haga

Hermannstjern Borettslag -, Leil 411, 3520 Jevnaker
Telefon: 61 32 10 58 / 977 12 165
E-post: ester.haga@hadeland-energi.net