Bli med og skriv Årbok for Hadeland!

Årbok for Hadeland skal være en publikasjon for og av Hadelendinger, og vi vil oppfordre folk til å skrive artikler i årboka vår.

Vi må samtidig også minne om at det er redaksjonen som har ansvaret for det faglige innholdet i boka, utvalget av artikler for hvert år, og for å vurdere om det er stoff som ikke passer i årboka. Redaksjonen arbeider tett opp mot forfatterne, men det er redaksjonen som til syvende og sist avgjør hva slags form vi presenterer stoffet.

Det hender i blant at innleverte artikler blir liggende en tid før vi får det på trykk. Årsaken er at redaksjonen hvert år så vel har ansvaret for å fordele stoffet etter tidsperioder, som å sørge for at stoff fra flest mulig grendelag/bygdedeler over tid blir presentert i boka.

Årbok for Hadeland honorerer ikke forfattere våre, men folk som skriver får to eksemplar av boka de skriver i. I tillegg blir alle forfattere invitert til en årboksmiddag som markerer avslutningen av årets utgave. Årboksmiddagen går på rundgang i de tre Hadelandskommunene. Bildet er fra årboksmiddagen i 2012.

Bli med og skriv Årbok for Hadeland.