Ny Årbok for Hadeland til salgs!

Nå er Årbok for Hadeland 2019 til salgs og kan kjøpes hos bokhandlene på Hadeland og i Hønefoss samt Kunstbruket på Grua. Den kan også kjøpes via medlemmene i redaksjonen og årboksutvalget.

Vi presenterer med dette årgang nummer 52 av Årbok for Hadeland. Årbok for Hadeland har i alle år vært en publikasjon der alle som vil kan levere inn artikler.

Som vanlig har vi også i år en god blanding av erfarne årboksforfattere og forfattere som debuterer i boka vår. En slik blanding er et godt utgangspunkt for årbokarbeidet vårt framover.

Smakebiter fra boka i 2019

Et tresøskenbryllup i Lunner i 1941

Revy og teatergruppe (LURT) 30 år. Av Jan Reidem.

Sånn sier hallendingen (25) I år: Fagerlund ungdomslag 125 år. Av Ole Gunnar Monsen.

Jens Hæreid, 1867-1969. Sogning, lærer, venstremann, historiebokforfatter og bestefar. Del 1. Av Gunvor Raastad.

Fra Øvre Blinken i Tingelstad til Amerika. Av Olaug Marie Wien.

De gamle skolene på vestsida av Randsfjorden – hvordan gikk det med skolehusene? Av Liv Kari Sogn Øiom.

Fra bygselsgard til prekestol – to prester fra Tingelstad. Av Else Lynnebakken.

Krigsseilere fra Hadeland under 2. verdenskrig. Av Andrea Gaarder, Mari Schumann Nicolaisen og Lars Peder Skute.

Steder og navn på Jevnaker Almennings Østås. 1 Navn langs Svenåvegen fra Haugen til Tverrsjøen. Av Torleiv Johnsrud.

En navneduk fra Nordre Greftegreff i Jevnaker. Av Åsa Bjertnæs.

En kinamisjonær med tilknytning til Dæhlin i Lunner. Av Odd Kjetil Berg.

Noen historier fra 1800-tallet om ulv og bjørn på Hadeland. Av Lars Peder Skute.

Mosmoen på Jevnaker. Av Jan Lian.

 Lions Club Lunner gjennom 50 år. Av Ole Bjørn Hasli.

«I gneis hogg Ståle hausen». Av Røyne Kyllingstad.

Hadeland sist på 1700-tallet. Av Harald Hvattum.

Kvartalet, landhandelen og krigen. Skisser fra en oppvekst på Jevnaker på 1950-tallet. Av Jan Erik Klinkenberg.

Litt om finneinnvandringen på Hadeland. Av Bjørn Liaklev.

 Grua (Malmgruben) mellom 1800 og 1900. Av Per Otto Asak.

Viser, ordstø, regler og vers (25). I år: Ei kampvise fra 1880-tallet.

En glasskunstner fra Lunner. Av Ester Haga.

Erindringer fra Bleiken og Hennung. Av Ruth Sønsteby.

Lokalhistorisk hadelandslitteratur 2018.

 Forfattere og redaksjon i Årbok for Hadeland 2019.


Gå ikke glipp av Årbok for Hadeland 2019!

Årboka selges her på våre nettsider, eller på utvalgte utsalgssteder (se over).
Ønsker du å kjøpe eldre utgaver – se her!

årbok2019

Prestefamilien Kløvstad fra Tingelstad. Se artikkel side 46-54.

I år får du vite historia om Mosmoen i Jevnaker. Se artikkel side 80-89.

Se artikkel om Lunner Revy- og teatergruppe side 8-17.