Ny Årbok for Hadeland til salgs
fra 1. november!

Nå er Årbok for Hadeland 2020 til salgs og kan kjøpes hos bokhandlene på Hadeland og i Hønefoss samt Kunstbruket på Grua. Den kan også kjøpes via medlemmene i redaksjonen og årboksutvalget.

Vi presenterer med dette årgang nummer 53 av Årbok for Hadeland. Årbok for Hadeland har i alle år vært en publikasjon der alle som vil kan levere inn artikler.

Koronapandemien i år har også her på Hadeland ført til ei vanskelig tid. Det har til en viss grad påvirket arbeidet med årboka, men forfatterne våre har også i år stått på og levert artikler.

Som vanlig har vi også i år en god blanding av erfarne årboksforfattere og forfattere som debuterer i boka vår. En slik blanding er et godt utgangspunkt for årbokarbeidet vårt framover.

Smakebiter fra boka i 2020

Hadeland og den andre verdenskrigen
Krigsminnesmerket på Rundelen. Av Ester Haga
Tysk fly styrtet vinteren 1945 i Onsberget. Av Håkon Grymyr
Krigen sett med kvinneøyne. Av Åsa Bjertnæs
Dagbok fra en granasokning i krigstjeneste i 1940. Av Arne P. Grini
Med ryggsekk og beksømstøvler over Hadeland og Toten i april 1940. Av Aksel Helmen
Oppbevaring av arkivsaker i Steinhuset under krigen. Av Harald Hvattum
Da freden kom til Brandbu. Av Leif Hagen og Liv Kristin Lyngstad
Finn Varde Jespersen (1914 – 1944) og Nordmarka under andre verdenskrig. Av Jan Erik Klinkenberg
Krigen slik je husser den som barn. Av Gerd Nyland

Tårnbyggeren Ole Iversen Helmen fra Gran. Av Per Morset

Vegvedlikehold i Jevnaker i 1917

Historien om Kampenbakken på Bleiken 1919–1951. Av Ingvar Engen

Grua mellom 1800 og 1900 – rettelse til Årbok for Hadeland 2019

Viser, ordstø, regler og vers (26). I år: To sanger fra 1920-tallet av en jevnakerlege. Av Rasmus Martinius Bergh 

Et gjensyn med husmannsplassen Kulpen under Vestre Gamkinn. Av Olaug Marie Wien 

Sameie, svedjebruk og slagsmål i Nordre Oppdalen i 1680-åra. Av Bjørn og Kristin Ødegård 

Bildentekstilet – på vei mot en gjenskaping. Av Kari Møyner og Morten Stige

Jens Hæreid, 1867-1969. Sogning, lærer, venstremann, historiebokforfatter og bestefar. Del 2. Lærebokforfatteren. Av Gunvor Raastad

Steder og navn på Jevnaker Almennings Østås Del. 2: Navn i allmenningens nordre del. Av Torleiv Johnsru

Bjørn Dikken. Av Røyne Kyllingstad

Harry Mehlum – en bildekunstner fra Jevnaker. Av Liv Kari Sogn Øiom

Juleminner fra Hadeland på 1920-tallet. Av Iver P. Jorstad og Hans Stenersen

Et gammelt bilde fra Rudsbråten i Nordre Jevnaker. Av Liv Kari Sogn Øiom

Sånn sier hallendingen (26). I år: To stadnamnarbeider av Beate Kraggerud .

Jaren Cementvarefabrikk. Av Tore Schjerven

Lokalhistorisk hadelandslitteratur 2019

Hjørdis Ruud i hagen på Tømmerås, sammen med faren Ole Ruud og nevøen til Ole og kona Ragna, Hans Ruud. Foran står bergensgutten Artur Steffensen. Se artikkel side 11-17.

8. mai i år var det en stor fredsminnesmarkering ved minnesteinen ved Nes kirke. Her er Leif Hagen sammen med tre FN-veteraner under det arrangementet. Fra venstre står Even Haga, Leif Hagen, Lars Koller og Jens Bjørn Ramstad Hagen.
Foto: Harald Hvattum.  Se artikkel side 62-64.

Peder Alfssøns akvarell fra 1627 er vår beste kilde til tekstilet som nå er tapt. (AM 371 fol., 6v i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling, Københavns Univer-sitet.) 
Se artikel side 127-134.