Ny Årbok for Hadeland til salgs
fra 29. oktober!

Nå er Årbok for Hadeland 2021 til salgs og kan kjøpes hos bokhandlene på Hadeland og i Hønefoss samt Kunstbruket på Grua. Den kan også kjøpes via medlemmene i redaksjonen og årboksutvalget.

Vi presenterer med dette årgang nummer 54 av Årbok for Hadeland. Årbok for Hadeland har i alle år vært en publikasjon der alle som vil kan levere inn artikler.

Smakebiter fra boka i 2021

Jevnaker Historielag 50 år.

Et 124 år gammelt brev fra Bjertnæs i Jevnaker. Av Åsa Bjertnæs

Gård, grend og bygd i Gran og Brandbu fram til cirka 1600. Av Jan Brendalsmo og May-Liss Bøe Sollund

Viser, ordstø, regler og vers (27) I år: En hadelandssang trykt i 1886. Livet på Sagvollen på 1950-tallet – Dagliglivet sett med en jentunges øyne. Av Marit Hvalstad Linvollen, fortalt til Peder Gjerdrum

Da freden «brøt løs» på Jevnaker Minner fra maidagene 1945. Av Røyne Kyllingstad

Aksel Helmen. Noen glimt fra hans liv og virke sett gjennom datidens aviser. Av Lars Peder Skute

Min tur og mitt landskap. Av Jan Erik Klinkenberg

Steder og navn på Jevnaker Almennings Østås Del 3: Navn i allmenningens søndre del. Av Torleiv Johnsrud

Farvel til Gjefsenmoen – og de gamle boplassene ovenfor Jaren. Av Frank Stensli

 Steinhytta i Gjefsenmoen ovenfor Jaren. Av Frank Stenslie

Kjære Marie. Av Helen M. Myrvoll

Forarbeidet med Pilegrimsleden over Hadeland på 1990-tallet. Av Kari Møyner

Pilegrim på Granavollen gjennom et kvart århundre. Av Peder Gjerdrum

Pilegrimssenter Granavollen gjennom 10 år. Av Peder Gjerdrum

 Skriv Journal Begyndt af Christen Ruuden Fød Anno 1748 9 Sept. Av Per Hvamstad Oppvekst på Grindvoll på 1940/50-tallet (1). Av Bjørn Arne Sundvoll

Historien om husmannsplassen Kjernslien under Gamkinn i Gran. Av Olaug Marie Wien

Sånn sier hallendingen (27). I år: Lynner eller Lunner? Av Harald Hvattum

En spesiell begivenhet i Tingelstad gamle kirke (St Petri) Av Nils Bilden og Marit Tingelstad

Fra Jevnaker til Amerika – og tilbake igjen. Av Kirsten Mellerud Bergedahl

  Første styret i Jevnaker Historielag. Se artikkel side 4-10.

Et av mange av Aksel Helmens bilder i denne boka. Se artikkel side 69-92.

 

Fra åpningen av Pilegrimsleden fram til Granavollen i 1995. Se artikkel side 150-164