Ny Årbok for Hadeland til salgs
fra 29. oktober!

Nå er Årbok for Hadeland 2022 til salgs og kan kjøpes hos

 • Bokhandlene på Hadeland
 • Bokhandelen Norli i Hønefoss
 • Blomsterhandelen «Den kreative spire» på Roa.
 • Åsa Bjertnæs, Jevnaker
 • Tassanawan Thai Mat, Bjoneroa

Årboka kan også kjøpes via medlemmene i redaksjonen og årbokutvalget. 

Artikler i Årbok for Hadeland 2022

 • Den gamle steinkirka i Jevnaker. Av Knut Knutsen.
 • Ei 1800-talls livørskontrakt fra Staxrud i Tingelstad. Av Åsa Bjertnæs.
 • Fra muskler og håndlag til teknikk og data – minner og refleksjoner fra 65 år nær skog og folk på Hadeland. Av Torstein Dahl.
 • Arbeidet ved færjeleiene på Hønn og Tangen i 1969. Fortalt av Lars Koller og skrevet på dialekt av Kirsten Koller Hoff.
 • Ferdigstillelsen av Bildentekstilet. Av Kari Møyner og Morten Stige.
 • Blinde Gunnar Engedahl fra Lunner bergtok Norge med sang og humor. Av Geir Løvli.
 • Viser, ordstø, regler og vers (28) I år: Fire sanger fra Harestua. Av Reidun Irene Mathiesen, Astri Vannebo, Anne Marie Sollia og Henning Klevmark.
 • Sånn sier halleningen I år: Utafør, innafør, østfølling og væstfølling.
 • Rakalauvinger i arbeidstjeneste på Toten under andre verdenskrig. Av Kari Berit Rustad. •Konfirmasjonsundervisning i 1924 i Lunner. Av Ester Haga.
 • Oppvekst på Grindvoll på 1940/50-tallet (2). Av Bjørn Arne Sundvoll.
 • Musikkens Venner i Lunner. Av Thomas Sanger-Elnæs.
 • En kort oversikt over Hadelands Elektrisitetsverks tilblivelseshistorie. Av Syver A. Stenersen.
 • Bygata og Gamle Hadelandsvei – To historiske ferdselsveier fra Hadeland til Bjørvika i Oslo. Av Ståle Pinslie.
 • Min tur nordøst i Nordmarka. Av Jan Erik Klinkenberg.
 • Isveger på Randsfjorden. • Gamle kart forteller om isveger. Av Harald Hvattum. • Isveger i manns minne. Av Håkon Grymyr. • Iskjøring på Randsfjorden. Av Kristian Øiom.
 • En oversikt over teglovner og teglverk på Hadeland. Av Lars Peder Skute.
 • Frivillighetens år og «Årbok for Hadeland».
 • EDB-utviklingen på Hadeland – og om hvordan det var å starte i en ny bransje i en ny tid. Av Bjørn Johnsrud.
 • Hadeland – spor av en region. Av Solfrid Myhre.
 • Husmannsplassen Åsen i Rakalauv. Av Olaug Marie Wien.
 • Hadeland videregående skole (HVS) Kunnskapens katedral på Hadeland 10 år. Av Arnfinn Nilsen.
 • Bioenergiarbeid på Hadeland de siste 30 årene. Av Erik Hans Eid Hohle.
 • Lars I. Flatlas klage i Morgenbladet 1839 om skyssplikt og betaling i Lunner. Av Odd Arne Grandum.